Our team


Rick Newton - President

rnewton@waypointelectric.com

Kevin Newton - Vice President

knewton@waypointelectric.com

 

Tillie Mihalovich - Estimator

tmihalovich@waypointelectric.com

Kristian Newton - Office Manager

kris.newton@waypointelectric.com